pagriežti

pagriežti
pagríežti tr., pagriẽžti, -ia, pàgriežė 1. An parėžti, papjauti. 2. paskersti (gyvulį): Reikia pagriežt avis Srj. Jau kumeliuką vilkas pagriežė . 3. papjauti (pievą): Pagríežiau pievas po lytaus Lkv. 4. intr. pagroti: Kad tu muzikantas, tai tu man pagriežk BsMtI137. \ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pagriežti — vksm. Tù mùms pagriežk …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • padūduoti — intr. 1. R, K pagriežti dūdele: Ar mokėsi padūduot su ta dūdele? Pn. Padūduoki, dūdoriau, padūduok, pašoks mano sveteliai JD20. 2. pagriežti: Padūduok tu su armonika Ds. dūduoti; įdūduoti; išdūduoti; padūduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgroti — 1. tr. išgriežti nustatytą laiką (ppr. apmokamiems muzikantams); pagriežti visą kokį muzikos dalyką: Trejas vesel jas šiemet atgrojau Slm. | Atgrojau pol ką ir išėjau Slm. 2. refl. griežti iki nebenorint: Jau atsigrojo: armonikos nė rankon… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitriūbuoti — ×atitriūbuoti tr. pagriežti: Giesmeles attriūbavę O. triūbuoti; atitriūbuoti; įtriūbuoti; ištriūbuoti; patriūbuoti; pritriūbuoti; sutriūbuoti; užtriūbuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eigi — 3 eĩgi interj. žr. 1 ei 1: Eĩgi, būk teip geras, o duok ir ma[n] pabandyt [pagriežti smuiku] Sch243 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išloti — 1. tr. lojimu išvaryti, išvadinti: Iš kiemo šunes jo nebeišlos rš. ^ Tą, sako, išlojo jau šunys, beje: numirė, pragaišo ar išejo kur kas nebgrįžtinai S.Dauk. 2. intr. pajėgti loti: Kai užsismaugia, tai nebeišloja Pc. Šunys lojo kiek tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”